Více času na podstatné

DOPROVODNÝ PROGRAM - FOR WASTE

03.05.2011 06:56

6. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, recyklace, průmyslové a komunální ekologie, úklidu a čištění FOR WASTE & CLEANING ve dnech od 3. do 5. května nabídne následující zajímavé semináře:

 

Odpady nejen stavební, jejich recyklace, užití a likvidace ......

 

Termín konání: 3. 5. 2011 / 9.00 - 14.00
Charakteristika akce: seminář (zařazen do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 bodem)
Místo konání: Vstupní hala 1, konferenční centrum, sál 3

Program:

9.00 / registrace účastníků

9.15 – 9.30 / zahájení semináře
Problematika druhotných surovin z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu
přednášející: Ing. P. Kulhánková, ředitelka odboru ekologie

9.30 – 10.00 / Evropská metrika pro environmentální posouzení budov
přednášející: Ing. V. Hadrava (TZÚS)

10.00 – 10.30 / Certifikace předmětu experimentálního výzkumu - Tepelně izolační malty se sanačními vlastnostmi
přednášející: Ing. V. Plaček, Ph.D. (TZÚS)

10.30 – 11.00 / Aplikace a užití tepelně izolačních malt se sanačními vlastnostmi
přednášející: Ing. V. Václavík, Ph.D. (VŠB-TUO)

11.00 – 11.15 / občerstvení

11.15 – 11.45 / Možnosti využití vláknobetonu, vyrobeného ze stavebního, demoličního odpadu a odpadových PET lahví v praxi
přednášející: doc. Ing. J. Vodička, CSc., ČVUT - fakulta stavební

11.45 – 12.15 / Recyklace vozovek s asfaltovým povrchem
přednášející: Ing. P. Mondschein, PhD.

12.15 – 12.45 / Nebezpečné látky ve stavebních výrobcích
přednášející: Ing. H. Šotková (VUSTAH, s.r.o.)

12.45 – 13.15 / Prevence a minimalizace rizik při práci s azbestem
přednášející: Ing. Šulc (Skanska)

13.15 – 13.45 / Radioaktivita ve stavebnictví
přednášející: Ing. Lukáš Rulf (TZÚS)

14.00 / závěr

Pořadatel: PostScriptum, s.r.o. s redakcí časopisu BuildInfo – časopisu podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s TZÚS Praha Kontakt: Alexandra Váňová, tel.: 284 818 881, mob.: 602 321 514, e-mail: info@buildinfo.cz, www.buildinfo.cz

 

Diskusní panel: Možnosti využití bioodpadů v zemědělství, komunitní kompostování, osvěta, Miss KOMPOST

Termín konání: 3. 5. 2011, 10.30 – 12.00
Místo konání: Vstupní hala I, konferenční centrum, sál 1
Pořadatel: Ekodomov, o.s.
Kontakt: Martin Timko, e-mail: martin.timko@ekodomov.cz, tel. 739 304 162

Program:

10.30 / zahájení panelu, představení problémů a následná diskuse

  • možnosti nastavení levné a účinné spolupráce při zpracovávání vytříděných biologicky rozložitelných komunálních odpadů zemědělci pro jejich následné využití jako organického hnojiva.
  • bioodpady lze zpracovávat a využívat i na sídlišti
  • osvěta je základ úspěšného systému nakládání s odpady

11.45 / Vyhlášení soutěže kompostů MISS KOMPOST
12.00 / Ukončení diskusního panelu

Vstupné: vstup volný

 

Energetické využití odpadů

Termín konání: 3. 5. 2011 / 14.30 - 16.30
Charakteristika akce: seminář, bude se zabývat technologiemi efektivního využití odpadní biomasy, komunálního odpadu a alternativních paliv. Cílem tohoto semináře je informovat o nových trendech v odpadovém hospodářství a přiblížit energetické zhodnocování jako vhodný způsob jak odpad využít.
Místo konání: Vstupní hala 1, konferenční centrum, sál 3

Technologické centrum AV ČRhttps://forwaste.cz/gfx/logo/enterprise100_86.gif

Pořadatel: Technologické centrum AV ČR, Enterprise Europe Network
Kontakt:
Svatava Nováková
tel.: 234 006 154, mob.: 724 153 456
email: novakovas@tc.cz
www.tc.cz
www.enterprise-europe-network.cz

 

Zdroj: www.forwaste.cz