Více času na podstatné

Dostali jste přístupové údaje do ISPOP?

05.01.2011 07:29

ilustrace

Přístupové údaje byly rozeslány subjektům, které plnily v předcházejících letech ohlašovací povinnost dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a to ve formě listinné nebo prostřednictvím datové schránky. Přístupové údaje slouží k přihlášení do systému ISPOP.

Ohlašovatelům, kterým za rok 2010 nevznikla povinnost ohlašovat do ISPOP případně přihlašovací údaje již máte, pak považujte zaslané přístupové údaje do systému ISPOP za bezpředmětné.

Registrace v systému ISPOP nezakládá žádnou ohlašovací povinnost.

 

 

 

 

Zdroj: CENIA