Více času na podstatné

Dotace EU - přehled otevřených výzev k 31. prosinci 2012

11.01.2013 19:29

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) zveřejnilo ucelený přehled otevřených výzev k 31. prosinci 2012 v operačních programech Cíle 1 „Konvergence“ (OP D, OP ŽP, OP PPI, OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, IOP, ROP SZ, ROP MS, ROP JV, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SČ), Cíle 2 „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (OP PK a OP PA) a v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (Cíl 3).

MMR upozorňuje, že uvedené informace o otevřených výzvách poskytují pouze vybrané údaje. Pro detailnější informace je nutné, aby se žadatelé seznámili s výzvou v úplném znění zveřejněnou na internetových stránkách operačního programu.

 

Dokument ke stažení:

 
Zdroj: MMR ČR