Více času na podstatné

Dotace - Přehled otevřených výzev k 19. říjnu 2010

21.10.2010 07:39
Přehled otevřených výzev shrnuje základní informace o aktuálně otevřených výzvách v operačních programech programového období 2007-2013. Primárním cílem dokumentu je poskytnout souhrnný přehled o aktuálně vyhlášených výzvách.
 

Přehled otevřených výzev poskytuje informace o otevřených výzvách k 19. říjnu 2010 v operačních programech Cíle 1-„Konvergence“ (OP D, OP ŽP, OP PPI, OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, IOP, ROP SZ, ROP MSK, ROP JV, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SČ), Cíle 2-„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (OP PK a OP PA) a v operačním programu Česká republika-Polská republika (Cíl 3).

Cílem dokumentu je poskytnout žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU.

 

Přehled otevřených výzev k 19. říjnu 2010.pdf (pdf - 239,77 KB)

 

Zdroj: www.strukturalni-fondy.cz