Více času na podstatné

Dotace z EU - přehled otevřených výzev k 20. lednu 2011

26.01.2011 06:42

Přehled otevřených výzev poskytuje informace o otevřených výzvách k 20. lednu 2011 v operačních programech Cíle 1 „Konvergence“ (OP D, OP ŽP, OP PPI, OP VaVpI, OP VK, OP LZZ, IOP, ROP SZ, ROP MS, ROP JV, ROP SM, ROP SV, ROP JZ a ROP SČ), Cíle 2 „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (OP PK a OP PA) a v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika (Cíl 3).

Dokument poskytuje žadatelům o dotaci základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. Závěrem dokumentu jsou uvedeny základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU.

 

Kompletní přehled výzev ke stažení ZDE

 

zdroj: strukturalni-fondy.cz