Více času na podstatné

Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007-2013

26.11.2009 10:10

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci nazvanou „Dotační tituly EU pro obce, svazky obcí, organizace zřizované a zakládané obcemi v programovacím období 2007 - 2013". Publikace má pomoci zejména obcím při hledání dotačních titulů z fondů EU k řešení svých projektových záměrů.

Poblikace ke stažení ZDE