Více času na podstatné

Dotazníkové šetření na téma "Využívání systémů NECHELA a NEO v malých a středních podnicích"

15.05.2012 08:57

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo toto šetření ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Cílem dotazníku je zjistit aktuální postoje a stav informovanosti o systémech NECHELA a NEO a současně identifikovat možné bariéry jejich využívání v malých a středních podnicích.

 

Systém NECHELA (NEspotřebované CHEmické Látky) prostřednictvím on-line burzy umožňuje podnikatelům obchod s nespotřebovanými chemickými látkami, které jim z různých důvodů zbyly (např. po změně nebo ukončení výroby), nemají prošlou dobu použití a jsou v originálních baleních. Systém NECHELA je v provozu od první poloviny roku 2010.

Systém NEO (NEOdpad) je systém transparentního obchodování s vedlejšími produkty a látkami, které splňují parametry druhotných surovin, (tzn. látek, které se za podmínek určených zákonem o odpadech vyvedou z právního režimu nakládání s odpady). Podstatným znakem systému je záruka pro jeho účastníky, že registrované komodity mají kladnou hodnotu a garance dvou podmínek ze zákona o odpadech: pro věc existuje trh nebo poptávka a další využití věci je zajištěno. Obchodní systém je nastaven jako plně soutěžní a anonymní, aby tak byla zajištěna objektivní cenotvorba. Informace o registrovaných komoditách nabízených k prodeji budou veřejné přístupné, naopak utajeny veřejnosti budou informace ohledně registrovaných účastníků. V druhé polovině roku 2011 proběhl u Českomoravské komoditní burzy Kladno zkušební provoz systému, ostrý provoz zatím nebyl zahájen.

 
Dotazník je online přístupný do 31. května 2012 na https://www.mpo.cz/cz/anketa—nechela—neo.html.