Více času na podstatné

Dotazy na výměnu kotlů zasílejte na speciální emailovou adresu

04.02.2013 13:10
Státní fond životního prostředí (SFŽP) na svých webových stránkách infomuje, že všechny dotazy ke 3. společné výzvě na podávání žádostí o poskytnutí dotace ze Společného programu Moravskoslezského kraje a MŽP na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji je možné zasílat na adresu krajského pracoviště SFŽP ČR v Ostravě: kotle@sfzp.cz
 
Příjem žádostí byl zahájen 1. 11. 2012 a potrvá do 28. 6. 2013 nebo dne vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve. Pro tuto výzvu je alokováno celkem 40.000.000 Kč, a to 20.000.000 Kč z rozpočtu MSK a 20.000.000 Kč z Fondu. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v rodinných domech v MSK.
 

Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí a biomasu v rodinných domech v MSK. Více o programu ZDE.

 

Dokumenty ke stažení:

Text 3. společné výzvy 
Formulář žádosti o poskytnutí dotace 
Vzor žádosti o dotaci