Více času na podstatné

dTest: Dodavatelé plynu neinformují o cenách podle zákona

15.08.2012 10:08

Časopis dTest provedl velké srovnání ceníků 28 společností, které dodávají plyn koncovým spotřebitelům. Ukázalo se, že 11 z nich uvádí neúplné ceny, což je v rozporu se zákonem.

 

Vyznat se v cenících dodavatelů plynu je kvůli existenci regulovaných a neregulovaných složek pro běžného spotřebitele velmi složité, a to i při korektním uvedení cen. Ovšem průzkum webových ceníků 28 dodavatelů plynu ukázal, že 39 % z nich neuvádí cenu správně.

 

Nejčastějšími pochybeními jsou:

• uvedení pouze části ceny za dodávku a vynechání regulovaných cen,
• uvádění ceny bez 20 % DPH,
• vynechání poplatku za činnost operátora trhu.

 

„Zjištěná pochybení považujeme za velice závažná. Takový ceník je pro spotřebitele matoucí a může vést k rozhodnutím, která by jinak neučinil. To pravděpodobně některým společnostem vyhovuje,“ uvádí vedoucí poradenské linky dTest Lukáš Zelený a dodává: „Podáváme proto podnět Energetickému regulačnímu úřadu, který může za porušení zákona o ochraně spotřebitele udělit pokutu až do výše pěti milionů Kč.“

"Některé společnosti se zřejmě ve svém ceníku doslovně řídí energetickým zákonem, který jim ukládá povinnost zveřejnit ceny za neregulovanou část ceny - tzv. dodávku plynu. Ignorují přitom ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, podle kterého musí při nabídce koncovým zákazníkům uvést celkovou cenu s již započtenými daněmi a poplatky. Toto potvrzují i existující judikáty," vysvětluje Zelený.

 

Úplné výsledky průzkumu časopisu dTest, týkající se uvádění cen 28 dodavatelů plynu, jsou publikovány na stránkách www.dtest.cz/plyn.