Více času na podstatné

Důležitá novinka v BOZP - úrazy

18.06.2010 14:18

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nového nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Toto nařízení vlády nahradí s účinností od 1. 1. 2011 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

Úplné znění tohoto předpisu najdete na webových stránkách https://www.rovs.cz/kestazeni.php#201_2010