Více času na podstatné

Dvakrát měř, jednou řež – kácení alejí nově na povolení

04.02.2010 07:07

Do 30. listopadu 2009 stačilo ke kácení stromů a stromořadí u silnic pouze oznámení příslušným orgánům ochrany přírody. Novela zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou ministerstvo životního prostředí prosadilo s platností od 1. prosince loňského roku, zavádí povinnost mít ke kácení dřevin na silničních pozemcích a u železničních drah řádné povolení od obecního či městského úřadu, vždy po dohodě s příslušným silničním nebo železničním úřadem. Pokud k dohodě nedojde, rozhoduje nejbližší nadřízený orgán (tedy zpravidla krajský úřad). Povolovací řízení je druhem správního řízení a počítá tedy s účastí veřejnosti a také dává obcím právo požadovat náhradní výsadbu.

„Novela neobsahuje žádné přechodné ustanovení, podle kterého by kácení dřevin u silnic oznámené podle předchozích předpisů, bylo možno považovat v současné době za povolené. Pokud má tedy nyní ke kácení dřevin dojít, je třeba dodržet zákonnou podmínku a ke kácení stromů mít v každém případě povolení. Takže ti, kdo kácení pouze podle předchozího zákona oznámili a nyní chtějí stromy pokácet, musí si o toto povolení nově požádat,“ vysvětlil ministr životního prostředí Jan Dusík.

 

Zdroj: tisková zpráva MŽP