Více času na podstatné

Dvě studie k energetickému využití odpadů pro MPO

22.08.2012 10:18

Koncem listopadu 2011 proběhl v pražském Autoklubu celodenní seminář pod názvem Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) jako součást systému zásobování teplem a integrovaných systémů nakládání s odpady v krajích. Seminář z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu organizovala redakce Odpadového fóra.

Hlavním smyslem a náplní semináře byla prezentaci výsledků dvou studií, které byly v roce 2011 na objednávku MPO vypracovány.

První studie byla nazvána „Optimální nastavení podpory výroby elektřiny z odpadu ve vztahu k ceně elektřiny pro spotřebitele"jejímž hlavním řešitelem byl Ing. Martin Pavlas, Ph.D. z Ústavu procesního a ekologického inženýrství VUT Brno.

Druhá prezentovaná studie byla na téma komunikace s veřejností v oblasti energetického využití odpadů a budování spaloven. Hlavním řešitelem a přednášejícím byl Mgr. Jiří Remr, Ph.D. ze společnosti Markent, s. r. o. Hlavním výstupem projektu byl „komunikační manuál“, jehož autorem je Ing. Tomáš Jelínek, spoluřešitel studie.

Na základě připomínek účastníků semináře i zadavatele byla ještě prvá studie doplněna.

 

Dokumenty ke stažení:

Optimální nastavení podpory výroby elektřiny z odpadu... (Závěrečná zpráva se samostatnou přílohou 3: Analýza lokalit z pohledu uplatnění potenciálu tepla vyrobeného v zařízeních EVO – Detailní popis jednotlivých lokalit)

Komunikační strategie pro investory zařízení na energetické využití odpadů v ČR (Souhrnná závěrečná zpráva+Postoje obyvatel ČR k výstavbě ZEVO+Postoje zástupců veřejné správy k výstavbě ZEVO+Případové studie+Komunikační manuál).

 

Pro ty, kterým se nechce studovat obsáhlé zprávy a jejich přílohy, mohou se s jejich obsahem seznámit prostřednictvím článků z odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM, ve kterých redakce o výsledcích studií podrobně informovala:


Komunikační strategie pro investory ZEVO (Odpadové fórum 2/2012, str. 26 – 28)
Komunikační manuál (Odpadové fórum 3/2012, str. 24 – 25)
Studie k nastavení podpory výroby energie z odpadů_část1 (Odpadové fórum 4/2012, str. 24)

Studie k nastavení podpory výroby energie z odpadů_část2 (Odpadové fórum 4/2012, str. 25)