Více času na podstatné

Dvě třetiny obyvatel podporují náhradu uhlí zemním plynem při výrobě elektřiny

02.12.2009 09:02

Praha (1. prosince 2009) – Česká republika vypustila podle Integrovaného registru znečišťování životního prostředí v roce 2006 do ovzduší cca 82,5 miliónu tun oxidu uhličitého, v roce 2007 už 86 mil. tun. Vůbec nejvíce se na produkci CO2 podílí výroba elektřiny. Vytápění elektřinou je navíc dnes výrazně dražší než topení zemním plynem. Z průzkumu Ipsos Tambor z listopadu 2009 vyplynulo, že 67 procent obyvatel podporuje z ekologických důvodů náhradu části uhlí zemním plynem při výrobě elektřiny.
Navrhovaná Státní energetická koncepce (SEK) bohužel uvádí podíl zemního plynu na výrobě elektřiny v r. 2030 i 2050 ve výši 4 procent, což je stejné procento jaké je u nás v současné době, přitom v zahraničí dosahuje tento podíl 21 procent již dnes. „Navrhovaná dlouhodobá koncepce má obavy z případné plynové krize, i když se nás letošní lednové problémy vůbec nedotkly. A co je nám zcela nepochopitelné, formulace základních dlouhodobých východisek návrhu SEK se zásadně liší i od závěrů Pačesovy komise,“ dodává Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie.


Bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu není nutné zpochybňovat. Je stále více posilována diverzifikací zdrojů a přepravních cest plynu, dohodnutými dlouhodobými kontrakty na jeho dodávku a uskladňováním stále větších objemů plynu v podzemních zásobnících. Pozitivně se k výrobě části elektrické energie v plynových elektrárnách vyjadřují i investoři, výrobci elektřiny a občané ČR. Naprosto je neovlivnily letošní problémy s dodávkami plynu do některých států EU. Podle průzkumu 67 procent obyvatel, tj. zcela stejné procento jaké bylo v loňském roce, by podpořilo z ekologických důvodů při výrobě elektřiny náhradu části uhlí zemním plynem.
Česká republika patří mezi země EU s nejhorší kvalitou ovzduší a podle Národního programu snižování emisí u nás roste znečištění ovzduší od roku 1999. Významný podíl na škodlivých emisích má vytápění domácností - odsud v roce 2007 pocházelo 30 procent z celkových emisí jemného prachu a na 70 procent emisí rakovinotvorných polycyklických aromatických uhlovodíků. „Domácnosti nemají žádné obavy z plynové krize. Tam, kde existuje možnost připojení na zemní plyn, vyhrává plynové vytápění. Podle průzkumu 84 procent neuvažuje z důvodu případné další krize o změně paliva a z těch, kteří zemní plyn využívají, 88 procent uvádí, že pro ně představuje jednoznačně nejpohodlnější způsob vytápění,“ říká Josef Kastl, generální sekretář České plynárenské unie. V ČR je dnes plynofikováno 90 procent obcí s více než 5 000 obyvateli a 80 procent s více než 2 000 obyvateli.

Koncentrace karcinogenního nebezpečného benzoapyrenu např. v ovzduší v Ostravě, kde se dnes těží, je podle Akademie věd největší v Evropské unii. Vzduch s vysokými koncentracemi rakovinotvorných látek musí dýchat přibližně polovina obyvatel ČR a v oblastech, kde koncentrace prachových částic PM10 už v roce 2006 překročily emisní limity, žije více než 66 procent naší populace. Více než 40 procent obyvatel dýchalo vloni vzduch
s příliš vysokými koncentracemi rakovinotvorných látek a ovzduší s nadlimitními hodnotami přízemního ozonu dýchalo vloni u nás 69 procent lidí. I proto je nutné dát v rámci SEK příležitost k rozvoji užití rovněž zemnímu plynu.

 

Zdroj: Zdroj: tisková zpráva Česká plynárenská unie (ČPU)