Více času na podstatné

Komise navrhuje rychlejší snížení emisních povolenek a zřízení dvou fondů

16.07.2015 09:15

Evropská komise představila svůj návrh na revizi systému pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Od roku 2021 by celkový počet povolenek uvolněných do oběhu měl klesat o 2,2 procenta ročně. V současnosti se snižuje o 1,74 procenta. Komise se navrhuje zřídit fond, který naváže na současný program financování podpory nízkouhlíkových inovací. A také fond pro modernizaci pro členské státy s nižším HDP.

Snižování objemu emisních povolenek má přispět ke snížení emisí do roku 2030 ve srovnání s rokem 2005 o 43 procent. Od roku 2021 se bude snižovat počet povolenek uvolněný do oběhu o zhruba 48 milionů ročně. Za deset let by to mělo činit 556 milionů tun emisí.

EK přijala také cílenější přístup při rozdělování povolenek zdarma, který se více zaměří na průmyslová odvětví, u kterých kvůli obavám o konkurenceschopnost existuje riziko přemístění výroby do jiných zemí, které nemají tak přísné klimatické požadavky.

Na podporu investic do obnovitelných zdrojů energie, zachycování a ukládání uhlíku a nízkouhlíkových inovací v energeticky náročných odvětvích navrhla EK zřídit inovační fond, který bude využívat výnosy z povolenek. Fond naváže na současný program financování podpory nízkouhlíkových inovací.

Zřízen bude také fond pro modernizaci určený členským státům s nízkou úrovní příjmů, který jim má pomoci v investicích do energetické účinnosti a modernizace energetických systémů. Prostředky z fondu bude moci využívat deset členských států, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele byl v roce 2013 nižší než 60 procent průměru EU, tedy i Česká republika.

 

Otázky a odpovědi k návrhu revize systému EU ETS - ZDE

 

Zdroj: ČTK