Více času na podstatné

E15: Němci sázejí na stejnosměrný proud, ochrání Polsko i Česko

11.12.2015 08:22

Německo začne stavět první ze tří nových páteřních linek, které budou dopravovat elektřinu mezi severem a jihem země. Přetoky elektřiny z větrných elektráren na severu Německa přes Polsko a Česko totiž rok od roku více zatěžuje přenosové sítě těchto států. První vedení bude projekt Ultranet na západě Německa o délce 340 kilometrů. Němci poprvé v projektu ve vnitrozemí použijí vysokonapěťové vedení, který bude přenášet stejnosměrný proud. Poprvé se také zavěsí vedení se stejnosměrným proudem na sloupy, které zároveň nesou dráty se střídavým proudem. Náklady se odkládají na 900 milionů eur. U zbylých dvou severojižních linek, které by měly vést středem Německa a na východě země, zatím termín dokončení neexistuje. Teprve na podzim padlo rozhodnutí, že dráty povedou pod zemí. Více ZDE

 

 

Zdroj: E15