Více času na podstatné

E15: Solární vlaky: Rychlost 355 km/h

30.08.2012 08:27

Myšlenka vlaku, který by byl zcela poháněn sluneční energií, možná není až tak šílená, jak by se mohlo zdát. Využití sluneční energie v železniční dopravě pravděpodobně má budoucnost. Jeden z projektů, který chce pro pohon vlaků využívat sluneční energii, se jmenuje Solar Bullet (což by se dalo přeložit jako „Sluneční náboj“) a vzniká ve Spojených státech. Fotovoltaické panely mají v tomto případě tvořit jakousi stříšku nad tratí, odkud bude vlak brát energii. Panely tedy nebude vozit s sebou např. na střeše vagónů.

Uvažuje se také o vozech, které by si fotovoltaické panely vezly přímo s sebou na střeše. Například Hermann Scheer, německý propagátor obnovitelných zdrojů, píše ve své knize „Světové sluneční hospodářství“ o tom, že již dnes existují nákladní vagóny pro chlazené zboží, jejichž střecha je po celé ploše pokryta fotovoltaickými moduly.

Samozřejmě, že v tomto případě je zajištění dostatečného množství energie pro pohon mnohem problematičtější. To ukázala mimo jiné diplomová práce Jaroslava Tichého, bývalého studenta Dopravní fakulty Univerzity Pardubice. Základní otázka jeho práce zněla, jestli je možné vlak pohánět s použitím slunečních panelů umístěných na střeše. Odpověď zněla, že to skutečně možné je.

V českém prostředí je pak fotovoltaika pro přímý pohon nepoužitelná. V létě u nás sice slunce svítí o něco více než v průběhu průměrného brazilského dne, ale během zimy je tak nízko nad obzorem, že množství energie dopadající na střechy vagónů je zhruba desetkrát menší než v létě, což rozhodně nestačí.

 

Další informace a video solárního tunelu ZDE.

 

Zdroj: E15