Více času na podstatné

ECHA bude pokutovat firmy, které se nesprávně zařadily mezi malé a střední podniky

29.11.2010 07:13

ECHA zveřejnila výši pokut za nesprávné uvedení velikosti podniku v rámci podání registrační dokumentace. Jelikož velikost podniku má vliv na výši registračního poplatku, mohly v této souvislosti firmy profitovat z nižšího poplatku, a to v případě kdy se nesprávně označily za mikro, malý anebo střední podnik. ECHA před nedávnem vyzývala registranty ke kontrole těchto údajů a nyní plánuje řadu kontrol. V případě, kdy registrující podá registrační dokumentaci a uvědomí si chybné zařazení podniku, pak do vydání registračního čísla má šanci bez jakékoliv sankce sjednat nápravu. Jak správně v tomto případě postupovat naleznete na stránkách ECHA v sekci SME (malé a střední podniky). V případě, kdy firma již obdrží registrační číslo anebo bude na základě kontroly ECHA odhalen rozpor v uváděných údajích, pak bude společnost vyzvána nejen k doplacení rozdílu, ale také obdrží na základě správního řízení pokutu. Výši pokut stanovila správní rada ECHA a je následující:

 

Velikost podniku Výše pokuty (EUR)
Velká firma 20 700
Střední podnik 14 500
Malý podnik 8 300
Mikropodnik* 2 070

*) pouze v případě, kdy byla firma osvobozena od poplatku

[celá zpráva]

Zdroj:ECHA