Více času na podstatné

ECHA eviduje přes půl milionu podaných oznámení

17.11.2010 07:40

ECHA k dnešnímu dni obdržela přes 800 000 podaných oznámení v rámci nařízení CLP, tedy nařízení stanovující způsob klasifikace, označování a balení látek. Konečným termínem pro podání oznámení pro látky je k 3.1.2011. Avšak ECHA doporučuje aby, tak výrobci či dovozci látek učinili s dostatečným časovým předstihem. Nejsnadnějším zůstává využití on-line nástroje REACH-IT, který umožňuje v několika krocích snadné podání oznámení, a dokonce je v některých případech je podání ještě zjednodušeno, a to v případě kdy pro danou látku bylo již oznámení podáno některým z výrobců či dovozců. Pokud patříte mezi výrobce či dovozce, kteří musí podat oznámení pro velkou skupinu látek, pak můžete využít excelového souboru (až do 1000 látek). Další alternativou je využití speciálního doplňku k IUCLID 5 anebo hromadné podání oznámení za celou skupinu výrobců či dovozců.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA