Více času na podstatné

ECHA nabízí pomoc podnikům, kteří nestihnou první vlnu registrací

08.10.2010 09:03

ECHA na svých stránkách spustila zcela novou sekci, která by měla pomoci podnikům kteří nebudou, ne svoji vinou, moci splnit povinnost registrace látek k 30.11.2010. ECHA vybízí všechny podniky, které mají důvodné obavy z toho, že nestihnout první termín registrací, aby o této skutečnosti informovali agenturu, co nejdříve prostřednictví speciálního internetového formuláře. ECHA si je vědoma, že v odůvodněných případech se mohou firmy dostat do potíží se splněním termínu registrací a právě v těchto případech nabízí svou pomoc. Zmíněná pomoc může například představovat stanovení náhradního termínu registrace v souladu s čl.20 odst.2. nařízení REACH. Nové zřízená sekce "kontaktní skupina ředitelů (DCG)" je k dispozici zde a mimo jiné obsahuje souhrnnou zprávu mapující 28 neproblematičtějších otázek včetně návrhu jejich řešení, kterou vypracovala expertní skupina řešitelů, kterou tvoří zástupci EK, agentury ECHA ale také vybraných podniků. V tomto dokumentu lze nalézt situace, u kterých je možné požádat ECHA o pomoc a zároveň zde uživatel nalezne i základní informace o údajích, které bude nutné doložit.

Zdroj: ECHA

[celá zpráva]