Více času na podstatné

ECHA rozšiřuje svoji politiku správné laboratorní praxe (GLP)

16.06.2011 10:51

Žadatelé o registraci podle nařízení REACH mohou nyní předložit zkoušky provedené ve všech laboratořích, které jsou uznané jako vyhovující zásadám správné laboratorní praxe.

Za údaje vyhovující zásadám GLP ECHA od roku 2008 považuje takové údaje, které pocházejí

(i)        ze zemí, které jsou členskými státy OECD, nebo plnými účastníky systému OECD pro vzájemné uznávání údajů (Mutual Acceptance of Data, MAD),

(ii)       a ze zemí, které jsou dočasnými účastníky systému OECD MAD a jejichž laboratoře byly společně prověřeny příslušným orgánem pro monitorování GLP a orgánem OECD pro monitorování GLP.

ECHA může nyní za určitých podmínek akceptovat jako studie vyhovující zásadám GLP také studie provedené v laboratoři země, která se k systému OECD MAD nepřipojila.

Celá zpráva ECHA (v českém jazyce)

Další informace

Aktualizovaný oddíl 11 (Information requirements, test methods and quality of data) dokumentu často kladených dotazů (FAQ); (aktualizované části 4. (Is there a list of GLP certified testing laboratories?), 6. (What is the OECD Mutual Acceptance of Data (MAD) system?) a nová část 7. (What studies does ECHA accept as GLP studies?).

OECD — Správná laboratorní praxe

 

Přílohy ke stažení ZDE

Zdroj: MPO