Více času na podstatné

ECHA stáhla pokyn k indentifikaci látek

23.07.2010 14:21

ECHA byla donucena stáhnout již uvolněnou příručku, která se zabývá především vyjasnění postupu při hodnocení rozdílných krystalický forem stejných látek. Ke stažení pokynu došlo na základě zpětné odezvy od průmyslu, kdy docházelo k nesprávnému výkladu na základě vydaného pokynu. Hlavním problémem se ukázal rozpor v nutnosti registrovat jednotlivé krystalické formy stejné látky vícekrát, což je v rozporu s myšlenkou "jedna látka, jedna registrace". Předpokládá se, že opravený pokyn bude uvolněn v blízké době.