Více času na podstatné

ECHA upozorňuje registranty, aby byli připraveni prokázat velikost svého podniku

05.10.2017 12:58

Podle nařízení REACH a CLP profitují malé a střední podniky (MSP/SMEs) ze snížených poplatků (dokonce až o 95 %). Po zaslání registrační dokumentace prostřednictvím REACH-IT mohou MSP požádat o snížení poplatků a následně jim budou ECHA vyfakturovány poplatky podle velikostní kategorie jejich podniku.

Ověření, které ECHA v minulosti provedla ukázala, že existuje vysoký podíl podniků, které se ve skutečnosti nesprávně zařadily jako MSP/SMEs s oprávněním ke snížení poplatků.

K zajištění stejného a férového přístupu pro všechny registranty musí ECHA ověřit oprávněnost redukce těchto poplatků (ověření velikosti podniku). V současné době ECHA ověřuje velikost podniků z  kategorie MSP/SMEs registrantů, kteří zaslali své registrační dokumentace v létech 2013 – 2015.

Při ověřování výše platby poplatků vyžaduje ECHA od MSP/SMEs podniků listinný důkaz o deklarované velikosti podniku. ECHA zasílá tyto požadavky pouze prostřednictvím nástroje pro zasílání registračních dokumentací a komunikaci v REACH-IT a zadává termín, do kterého musí být požadované dokumenty předloženy.

Je proto důležité, aby si společnosti/podniky pravidelně na svých REACH-IT účtech kontrolovaly jakékoliv zprávy a úkoly z ECHA. Je také potřeba udržovat aktuální detailní údaje o podnikových kontaktech a reagovat na požadavky ECHA.

Jestliže registrant neposkytne ECHA požadované dokumenty v daném termínu, je považován za nezpůsobilého pro snížení poplatků jako MSP/SMEs. ECHA poté vyfakturuje rozdíl mezi již podnikem zaplacenými poplatky (jako MSP/SMEs) a poplatky stanovenými pro velké společnosti. Kromě toho musí podnik zaplatit i administrativní poplatek.

Registranti mohou proaktivně korigovat svou velikostní kategorii zasláním zpřesněné velikosti do ECHA HelpDesku a v souladu s tím aktualizovat své REACH-IT účty. Podnikům se doporučuje ocenit svou velikost zahrnutím všech příslušných vzájemně propojených a partnerských podniků. Jestliže podniky zkorigují svou velikost před tím, než ECHA zahájí verifikační proces, nebude muset podnik platit jakékoliv administrativní poplatky, ale pouze rozdíl do správné úrovně poplatku. Jestliže firmy uznají svou chybu do stanoveného termínu, pak zaplatí pouze polovinu administrativních poplatků.

Pro úplnost: od června 2016 musí registranti před zasláním registrační dokumentace nahrát v REACH-IT listinné důkazy, které podporují jejich nárok na snížení poplatků. U dřívějších registrantů z kategorie MSP/SMEs je předložení důkazů vyžadováno ECHA v průběhu verifikačního procesu.

 

 Další informace:

 

Související zprávy:

 

ECHA – The European Chemicals Agency/Evropská agentura pro chemické látky

 

Zdroj: MPO (ECHA webové stránky)