Více času na podstatné

Opakujeme výzvu: ECHA vyzývá MSP žadatele o registraci k ověření velikosti své společnosti

10.08.2010 06:33

Společnosti a výhradní zástupci jsou vyzýváni k tomu, aby znovu prověřili velikost své společnosti, kterou uvedli při podání své dokumentace v REACH-IT systému.

V souladu s nařízením REACH o poplatcích kontroluje ECHA, jak společnosti uvádějí údaj o své velikosti.

Společnosti se označují jako mikro, malé nebo střední - MSP (small and medium—sized enterprises — SMEs), podle kritérií stanovených doporučením Evropské komise 2003/361/EC. MSP mají výhodu nižších poplatků. Důležité údaje, pro výpočet velikosti společnosti jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie podniku Počet zaměstnanců Roční obrat Roční úhrn bilance

Střední podnik

< 250

≤ 50 mil €

≤ 43 mil €

Malý podnik

< 50

≤ 10 mil €

≤ 10 mil €

Mikropodnik

< 10

≤ 2 mil €

≤ 2 mil €

Jestliže společnost uvede nesprávně svou velikost jako MSP, může ECHA požadovat po společnosti, aby doplatila poplatek odpovídající revidované velikosti společnosti podle nařízení o poplatcích ECHA podle REACH. Dále může být uložen administrativní poplatek za nesprávné uvedení velikosti společnosti. ECHA již předložila návrh rozhodnutí Správní rady pro vybírání tohoto administrativního poplatku Evropské komisi. Dokud Evropská komise nerozhodne, nebude žádný administrativní poplatek za změnu (opravu) velikosti společnosti účtován. ECHA na svých webových stránkách oznámí, až bude návrh rozhodnutí Správní rady schválen.

Na webových stránkách ECHA je nová stránka věnovaná MSP (SMEs). Poskytuje on—line nástroj, který společnostem umožňuje kontrolovat, zda se ztotožňují s definicí EU o MSP a současně jim poskytuje jasný návod pro případnou potřebu revize MSP statutu. MSP mohou také v problematice REACH a CLP využít národních helpdesků ve všech členských státech.

Další informace:

 

Zdroj: mpo