Více času na podstatné

ECHA zveřejnila překlad Pokynů v kostce „Registrace“

07.09.2017 10:34

Cílem tohoto dokumentu je pomoci uživatelům při plnění jejich povinností vyplývajících z nařízení REACH. Dokument je stručným shrnutím kompletních „Pokynů pro registraci“ a jednoduchou formou vysvětluje registrační povinnosti.

Aktualizace celého dokumentu navazuje na aktualizaci kompletních „Pokynů pro registraci“ (aktualizace k 18. 11. 2016 a překlad k 08. 02. 2017).

 

K hlavním změnám aktualizované verze 3.0 patří:

  • revize celého dokumentu s ohledem na zastaralé, nesprávné nebo chybějící informace,
  • aktualizace informací o postupu dotazování v oddíle 6.1,
  • aktualizace informací o postupech sdílení údajů,
  • změna struktury oddílu 6 (doplnění oddílu 6.2),
  • aktualizace textu o společném předložení údajů v oddíle 6.2,
  • doplnění odkazů na aktualizované technické příručky s praktickými pokyny o tom, jak připravovat, předkládat a aktualizovat registrační dokumentaci.

 

Další informace: