Více času na podstatné

ECHA zveřejnila zprávu k CMR látkám

06.06.2012 07:11

Agentura ECHA zveřejnila zprávu k CMR (látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci) látkám, které byly registrovány v rámci povinností vyplývajících z nařízení REACH, anebo oznámeny dle nařízení CLP. Z analýzy asi 25 tis. registračních dokumentací a více jak 3,5 mil. oznámení bylo ECHA identifikováno zhruba 1 100 CMR látek, které jsou uvedeny v příloze VI nařízení CLP, přičemž se jedná pouze o 60% uváděných látek. U zbylých 40% látek se může jednat o látky, které jsou velice vzácné anebo o látky, které byly nahrazeny již látkami bezpečnějšími, a proto nebyly výrobci (dovozci) registrovány (oznámeny). ECHA plánuje v analýze dál pokračovat a pro poskytnutí komplexního pohledu na CMR látky používané v EU, se chce zaměřit také na látky, které mají vlastnosti CMR, ale nejsou uvedené v příloze VI CLP.

[celá zpráva] [zprýva k analýze CMR látek]

Zdroj: ECHA