Více času na podstatné

ECHA zveřejňuje informace k látkám oznámených dle směrnice 67/548/EHS

06.06.2012 07:49

Od května letošního roku začala agentura ECHA zveřejňovat informace o látkách oznámených dle směrnice 67/548/EHS. Ještě, než vešlo nařízení REACH v platnost, oznamovaly se nové látky právě dle požadavků uvedené směrnice (NONS -  Notification of New Substances), přičemž tatko oznámené látky jsou požadovány za látky registrované dle nařízení REACH. Nyní se ECHA rozhodla zveřejnit informace i o těchto látkách a tímto krokem budou k dispozici informace ke 100% látek, které ECHA eviduje. Jelikož původní oznamování látek (NONS) se liší od registrací dle REACH a tudíž formát dat je jiný, než používaný IUCLID 5, bude zveřejňování informací rozděleno do tří kroků. V prvním kroku, který nyní ECHA zahájila jsou k dispozici údaje jako: klasifikace a označení látky, fyzikálně-chemické údaje, údaje o expozici, výsledky toxikologických a ekotoxikologických studií, DNEL a PNEC (je-li k dispozici) a pokyny pro bezpečné použití. V druhé kroku přibudou bezpečnostní listy a související informace. A v posledním kroku bude informace kompletně doplněny dle požadavku článku 119 nařízení REACH.

[celá zpráva] [informace o látkách na stránkách ECHA]

Zdroj: ECHA