Více času na podstatné

EEA analyzuje změny krajinného pokryvu na evropském území

07.04.2011 09:14

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), pro kterou je CENIA kontaktním místem v České republice, zveřejnila 29.3.2011 analýzy 36 zemí týkající se zemského pokryvu. Analýzy vycházejí z dat Corine Land Cover (CLC) z roku 2006. Každá zpráva obsahuje grafy a mapy, které stručně charakterizují změny krajinného pokryvu.

Více na: https://www.eea.europa.eu/highlights/land-cover-country-analyses

 

  • Czech Republic
Country analysis  dataset  map

 

Zdroj: CENIA