Více času na podstatné

EEA: Deset zemí EU i nadále porušuje směrnice o národních emisních stropech

10.06.2016 15:09

Znečištění ovzduší ze zdrojů jako jsou doprava a zemědělství je stále emitovány nad zákonný limit v 10 členských států Evropské unie (EU) na základě nových údajů, které dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA). V roce 2014 10 členských států oznámilo údaje o emisích podle NECD, které byly nad stropem pro nejméně jednu znečišťující látku. Německo bylo jediným členským státem, který překročil tři ze svých čtyř emisních stropů v roce 2014 (NOx, NMVOC a NH3). Od roku 2010 10 členských států opakovaně překročil své příslušné emisní stropy pro NOx (Rakousko, Belgii, Francii, Německu, Irsku a Lucembursku), NMVOC (Dánsko, Německo, Irsko a Lucembursko) a NH3 (Rakousko, Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Německo a Španělsko). Emise SO2 stropy nebyly překročeny žádným členským státem v období 2010-2014. EU-28 jako celek nepřekročila souhrnné emisní stropy pro některý ze čtyř znečišťujících látek v ovzduší v roce 2014. Další informace ZDE