Více času na podstatné

EEA inventarizovala skleníkové plyny

03.06.2011 07:53

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), pro niž je CENIA kontaktním místem za Českou republiku, předložila Evropské komisi k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a Kjótském protokolu Zprávu o inventarizaci skleníkových plynů v EU za roky 1990-2009 a inventarizační zprávu 2011. Zpráva hodnotí emise skleníkových plynů za EU27, EU15, jednotlivé členské státy a ekonomický sektor. Celý text v angličtině je k dispozici zde.

 

Zdroj: CENIA