Více času na podstatné

EEA: Spotřeba látek poškozující ozonovou vrstvu nadále klesá

15.09.2017 10:23

Dovoz, vývoz a i celková spotřeba chemikálií poškozujících ozónovou vrstvu v Evropské unii v roce 2016 klesla. Uvádí to Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v aktuální zprávě. Podle EEA jde o nepřetržitý trend postupného vyřazování těchto chemikálií v posledních deseti letech. Klíčová zjištění údajů z roku 2016 v porovnání s rokem 2015 jsou následující:

 

  • Dovoz látek poškozujících ozón se snížil o 15%.
  • Vývoz látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU klesl o 17%.
  • Produkce látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU klesla o 1%.
  • Likvidace látek poškozujících ozonovou vrstvu v EU kleslo o 26%.
  • Celková spotřeba (= výroba + dovoz - vývoz - zničení) látek poškozujících ozon se snížila o 13%.

 

 

Dokument ke stažení:

Ozone-depleting-substances-TH-AL-17-014-EN-N.pdf [4.0 MB]