Více času na podstatné

EEA vydala novou zprávu o kvalitě ovzduší

23.11.2016 10:33

Znečištění ovzduší má významný dopad na zdraví Evropanů, zejména v městských oblastech, uvádí nové zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA). Zatímco kvalita ovzduší se pomalu zlepšuje, znečištěné ovzduší zůstává největším environmentálním zdravotním rizikem v Evropě, což má za následek podle EEA sníženou kvalitu života v důsledku nemocí a odhadem 467 000 předčasných úmrtí každý rok. Nová zpráva EEA "Kvalita ovzduší v Evropě - 2016 zpráva" představuje aktualizovaný přehled a analýzu kvality ovzduší v Evropě od roku 2000 do roku 2014. Ukazuje se, že v roce 2014 kolem 85% městské populace v EU bylo vystaveno jemným částicím (PM2,5) na úrovni, která je považována za škodlivou podle Světové zdravotnické organizace (WHO).