Více času na podstatné

EEA vydala zprávu o emisích

13.09.2011 19:50

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala další z řady reportů (9/2011) a publikovala Zprávu Evropské unie o emisích podle Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN o znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států v letech 1990-2009“ - European Union emission inventory report 1990–2009 under the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP).

Tento dokument je technickou zprávou o emisní inventuře Evropské unie podle Úmluvy Evropské hospodářské komise OSN (UNECE) o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (LRTAP). Zpráva obsahuje informace o formálních institucionálních opatřeních, která jsou základem přehledu emisí Evropské unie, o emisních trendech pro EU27 a členské státy a podílech jednotlivých důležitých zdrojů znečišťování ovzduší na celkových emisích, o vývoji emisí hlavních znečišťujících látek po jednotlivých sektorech, informace o přepočtech a budoucích plánech na zlepšení emisních inventur.

Dokument v angličtině je zde.