Více času na podstatné

EFEKT 2010 - o dotacích je rozhodnuto

04.05.2010 07:55

Během roku zasedala průběžně hodnotitelská komise a koncem dubna 2010 rozhodla o posledních projektech, které budou finančně podpořeny dotací z programu EFEKT 2010. Všichni žadatelé budou během května vyrozuměni o výsledku své žádosti.

 

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie v ČR. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, investiční akce malého rozsahu a na pilotní projekty. Je doplňkovým programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů Evropské unie. Program EFEKT je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE.

 

Zdroj: MPO