Více času na podstatné

EFEKT 2010 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2010 - Část A

01.12.2009 07:37

Program EFEKT podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR a doplňuje energetické programy podporované ze strukturálních fondů Evropské unie. Je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE (část A). Rozpočet programu pro rok 2010 je 40 mil. Kč. Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, menší investiční akce a na pilotní projekty.

Dotace z programu může byt poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vysokým školám (podle zákona č. 111/1998 Sb.), městům, obcím, krajům a jimi zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým zařízením, zájmovým sdružením, veřejnoprávním organizacím, sdružením právnických osob, vykonávajícím činnost na území ČR. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS.

Podrobné informace o podporovaných aktivitách, formulář žádosti, vzorově vyplněná žádost ISPROFIN a povinné přílohy jsou pod následující tabulkou a u jednotlivých aktivit. Přesné znění podmínek a seznam POVINNÝCH PŘÍLOH k žádosti je v plném znění Programu EFEKT (pdf, 248,7 kB).

 

 

  Aktivita Typ žadatele Maximální výše podpory Uzávěrka podání žádosti
tis. Kč %
Výroba energie z OZE
  A.1 Kogenerační jednotky na skládkový plyn a plyn z biologicky rozložitelných komunálních odpadů podnikatelé, obce, MČ 3000 40 31.01.2010
Úspory energie
  B.1 Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie podnikatelé, obce, MČ 2000 40 31.01.2010
  B.2 Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech podnikatelé 2000 40 31.01.2010
  B.3 Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově soc. a zdrav. zařízení, podnikatelé, obce, MČ, kraje 1000 40 31.01.2010
Energetické poradenství
  C.1 Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) zájmová sdružení, podnikatelé, obce, MČ 300 100 31.12.2009
  C.2 Internetové energetická poradenská centrála zájmová sdružení, podnikatelé 500 100 31.12.2009
Propagace
  D.1 Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky zájmová sdružení, podnikatelé, obce, MČ 150/den 80 28.02.2010
  D.2 Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie zájmová sdružení, podnikatelé, obce, MČ 300 100 28.02.2010
Mezinárodní spolupráce
  E.1 Účast v mezinárodních projektech školy, výzkumné organizace, podnikatelé 3000 50 28.02.2010
Specifické a pilotní projekty
  F.1 Projekty v oblasti úspor energie a OZE Podle znění výzvy 5000 100 Vyhlášení dle potřeb MPO
  F.2 Projekty vzdělávání a studie Podle znění výzvy 5000 100 Vyhlášení dle potřeb MPO
  F.3 Projekty v oblasti propagace úspor energie Podle znění výzvy 5000 100 Vyhlášení dle potřeb MPO

 

Vzorové žádosti a přílohy 

Program EFEKT v plném znění [pdf, 248.7 kB]
Čestné prohlášení o závazcích vůči státnímu rozpočtu [doc, 21 kB]
SW pro práci v ISPROFIN [htm, 5.1 kB]
Čestné prohlášení o zadání a způsobu vyhodnocení veřejné zakázky [doc, 21 kB]
Výpočet emisí oxidu uhličitého [pdf, 94,5 kB]
ZADOST_A1_word_2010_1.doc [doc, 143.5 kB]
ZADOST_A1_isprof_2010_1.zfo [zfo, 607.1 kB]
ZADOST_B1_word_2010.doc [doc, 144 kB]
ZADOST_B1_isprof_2010.zfo [zfo, 607.1 kB]
ZADOST_B2_word_2010.doc [doc, 144 kB]
ZADOST_B2_isprof_2010.zfo [zfo, 607.1 kB]
ZADOST_B3_word_2010.doc [doc, 144 kB]
ZADOST_B3_isprof_2010.zfo [zfo, 607.1 kB]
ZADOST_C1_word_2010_2.doc [doc, 125 kB]
ZADOST_C1_isprof_2010.zfo [zfo, 607.1 kB]
ZADOST_C2_word_2010_1.doc [doc, 122 kB]
ZADOST_C2_isprof_2010.zfo [zfo, 607.1 kB]
ZADOST_D1_word_2010_1.doc [doc, 43.5 kB]
ZADOST_D1_isprof_2010.zfo [zfo, 662.4 kB]
ZADOST_D2_word_2010_1.doc [doc, 43 kB]
ZADOST_D2_isprof_2010.zfo [zfo, 662.4 kB]
ZADOST_E1_word_2010_1.doc [doc, 43 kB]
ZADOST_E1_isprof_2010.zfo [zfo, 662.5 kB]

 

Zdroj: https://www.mpo-efekt.cz