Více času na podstatné

EFEKT 2012 - vyhlášení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie na rok 2012

05.12.2011 10:33

Ministr průmyslu a obchodu a vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2012. Rozpočet programu je 30 milionů Kč, nabízí 14 typů podporovaných aktivit pro široké spektrum žadatelů.

Státní program je zřízen na základě zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a jeho ustanovení představují přímou implementaci evropské legislativy. Je také součástí národních akčních plánů. Tento program, který v resortu MPO medializujeme jako program EFEKT, má své nezastupitelné místo mezi jinými programy. Nejen nyní, kdy skončily výzvy ve většině Operačních programů zaměřených na stejnou oblast, ale zejména proto, že umožňuje podporovat aktivity, které z Operačních programů podpořit nelze.

Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Kromě vzdělávání a osvěty (energetická konzultační střediska EKIS, která bezplatně radí veřejnosti, vzdělávací semináře, odborné publikace) je možné z něj podpořit i menší investice do výroby a úspor energií. Tento program umožňuje financovat akce na území Prahy, která je z operačních programů vyňata. Specialitou programu je možnost čerpat dotace předem — nikoli až po ukončení akce, jak tomu je u většiny ostatních programů. Program EFEKT využijí především malí a střední podnikatelé, obce či sdružení.

Rozpočetprogramu EFEKT 2012 je 30 milionů Kč. Ačkoli tato částka není vysoká, přesto staví MPO do pozice jediného resortu, který si jisté finance na Státní program na rok 2012 vyšetřil a tento program zaměřený na vzdělávání a vytváření pozitivních příkladů k šetření energií na příští rok vyhlásil. Věříme, že i s relativně malým rozpočtem dosáhneme stejně dobrých výsledků jako v předchozích letech.

Novinkou na rok 2012 jsou dvě aktivity zaměřené především na energetické úspory ve veřejné správě. Je to možnost uspořit energii prostřednictvím kvalitního energetického managementu pro objekty v majetku krajů, nebo prostřednictvím metody EPC, která umožňuje pořízení energeticky úsporné technologie bez vlastních investic, které je možné postupně splácet dodavateli z uspořených provozních prostředků.

Žádosti o dotace je možné podat do 28. února 2012. Výjimkou jsou žádosti o zařazení do sítě EKIS, kde je uzávěrka 31. prosince 2011. Veškeré informace o Programu EFEKT 2012 naleznete na internetových stránkách https://www.mpo—efekt.cz. Kromě dalších dotačních programů v oblasti úspor energie jsou zde například informace o energetických expertech, o legislativě upravující tuto oblast, zajímavé odkazy na další stránky a především bezplatná internetová poradna v širokém spektru témat souvisejících s úsporami energie.

Plný TEXT PROGRAMU EFEKT 2012 [pdf, 419 kB] se všemi formuláři a přílohami pro podání žádostí je dostupný ke stažení na této stránce.

 

Přílohy ke stažení

 

Zdroj: MPO