Více času na podstatné

Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě

29.08.2012 07:46

https://www.odbornecasopisy.cz/res/dwe-files/46904.gif

 

Náklady na energie v průmyslové výrobě mají stále větší vliv na výrobní náklady. Energie, kterou nemusíme nakoupit, tyto náklady snižuje, a poskytuje tak významnou konkurenční výhodu.

Cesty k efektivnějšímu využití energie v průmyslovém podniku ukáže VIII. seminář z řady Energie pro budoucnost, tentokrát zaměřený na Efektivní nakládání s energiemi v průmyslové výrobě. Nyní je k dispozici program a časový rozvrh semináře.

Seminář pořádá nakladatelství FCC PUBLIC s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a ve spolupráci s Českomoravskou elektrotechnickou asociací a Veletrhy Brno, a.s., v rámci doprovodného programu 54. mezinárodního strojírenského veletrhu 11. 9. 2012 na výstavišti v Brně.


Přednostně by se efektivním využitím energií měly zabývat společnosti, na jejichž výrobních nákladech se náklady na energii podílejí více než 3 %. Do této kategorie patří i mnoho malých a středních firem.

 

 Účast na semináři je bezplatná, součástí registrace je také volný vstup do areálu výstaviště v den konání semináře.


Efektivním zacházením s energiemi v průmyslu lze v krátkém časovém horizontu ušetřit asi10 % energie, dalších 15 % je možné uspořit v dlouhodobých mezioborových projektech. Návratnost investice do energetické účinnosti a dalších procesů je velmi rychlá, náklady na opatření se často vrátí během prvních tří let.

Spektrum opatření sahá od jednoduchých konstrukcí zajišťovaných vlastními silami až po komplexní projekty energetické efektivnosti, jejichž realizace vyžaduje pomocnou ruku, obvykle od společností poskytujících energetické či poradenské služby.

Seminář je určen především pracovníkům z oblasti

  • energetického managementu,
  • řízení výroby, řízení procesů,
  • správy budov, údržby, controllingu. 

 

Cílem semináře je ukázat:

  • motivy a důvody ke snaze o energetickou efektivnost, možnosti a projekty v oblasti energetické efektivnosti,
  • předpoklady úspěchu při realizaci opatření,
  • příklady konkrétních řešení vedoucích k efektivnějšímu využití energie v průmyslu.

 

 

Program a registrační formulář naleznete ZDE. Srdčně Vás zveme!