Více času na podstatné

EIA: Metodická pomůcka MMR k navazujícímu řízení ke stažení

13.12.2016 14:34

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo v listopadu 2016 metodickou pomůcku k navazujícím řízením ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vedeným podle stavebního zákona. Metodika nahrazuje pokyn odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR a odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR k zapojení dotčené veřejnosti v územním a stavební řízení ze dne 20. srpna 2014. Níže se dále můžete stáhnout metodický výklad MŽP k předchodným ustanovením zákona č. 39/2015 Sb.

 

Dokument ke stažení:

Navazující řízení - EIA

Stanovisko MŽP Přechodné ustanovení