Více času na podstatné

EK zahájila konzultace týkající se sestavení seznamu odvětví, kterým hrozí tzv. únik uhlíku

29.07.2013 18:49

Evropská komise zahájila veřejné konzultace, na základě kterých chce sestavit seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku v období 2015 – 2019. Jedná se o firmy, které jsou na světovém trhu konkurenčně znevýhodněny příliš přísnými evropskými předpisy pro emise CO2 a které proto přesouvají své podniky do třetích zemí. Těmto podnikům jsou v rámci systému EU pro obchodování s emisními povolenkami přiděleny povolenky bezplatně. Aktuální seznam těchto odvětví byl sestaven v roce 2009 a jeho další revize proběhne v srpnu 2013. Tato veřejná konzultace probíhá prostřednictvím dotazníku, jehož vyplnění nezabere více než 20 minut a je otevřen do 30. srpna. Více informací a přístup k veřejné konzultaci zde.

 

Zdroj: CEBRE