Více času na podstatné

Vodafon zavádí parametr Eko-třída, který hodnotí telefon z hlediska dopadu na životní prostředí

07.09.2012 08:25

Vodafone zavede hodnocení mobilních telefonů podle jejich dopadu na životní prostředí. Zákazník si tak podle číselného označení od jedné do pěti bude moci vybrat mobil co nejšetrnější k životnímu prostředí. Informují o tom Českénoviny.cz. Hodnocení financuje Vodafone Group zcela nezávisle na výrobcích a sestavují ho specializované agentury podle řady kritérií, jako je například spotřeba vody a energie při výrobě telefonu, množství použitého obalového materiálu, použití recyklovaných materiálů či environmentální politika dodavatele. Eko-třída hodnotí telefon z hlediska dopadu na životní prostředí v pětibodové škále. Čím vyššího hodnocení telefon dosáhne, tím méně zatěžující je pro životní prostředí. Eko-třída vychází z hodnocení dodavatele a samotného výrobku na základě odpovědí na více než 230 otázek.

Eko-třída je parametr, který hodnotí telefon z hlediska dopadu na životní prostředí. Hodnocení nabývá hodnot od jedné do pěti – čím vyšší číslo, tím lepší hodnocení. Například hodnocení 1,8 znamená, že si telefon z ekologického hlediska nevede příliš dobře. Naopak hodnocení 4,2 říká, že telefon představuje pro lidi a životní prostředí malou zátěž. Označení „Neohodnoceno“ znamená, že hodnocení telefonu ještě nebylo dokončeno.

Eko-třída je vyjádřena následující ikonou, kterou najdete vedle ostatních parametrů telefonu. Můžete si tak ihned udělat obrázek o tom, jak si vede telefon z hlediska dopadu na životní prostředí.

 

Eko-třída poskytuje kompletní obraz o tom, jaký má telefon dopad na životní prostředí. Pro zákazníka, který kupuje mobilní telefon a zajímá se o jeho dopad na životní prostředí, nabízí Vodafone diferenciaci produktů i z tohoto pohledu. Usnadňuje tak volbu mezi telefony, protože poskytuje možnost zohlednit mezi ostatními parametry i ekologické hledisko. Navíc si každý může udělat obrázek o tom, jak mobilní telefony působí na životní prostředí.

 

Kritéria hodnocení se dělí na dvě základní kategorie:

Hodnocení výrobku vyjadřuje environmentální dopad telefonu jako takového. Toto hodnocení je odvozeno od životního cyklu telefonu a sleduje např. množství vody spotřebované ve výrobě, vzniklé emise CO2 a použité suroviny. Vedle toho může mobilní telefon získat body navíc za prokazatelné inovace v oblasti ekologie, jako je například „chytrá“ nabíječka, která se sama vypne, jakmile je telefon nabitý, obsah recyklovaného materiálu apod.

 

Hodnocení dodavatele sleduje, co výrobce dělá pro udržitelnost a životní prostředí, a to jak z hlediska dopadu na přírodu, tak i z hlediska vlivu na okolí a společnost. Vodafone využívá etickou normu, která je povinná pro všechny přímé dodavatele. V rámci hodnocení Eko-třídy ale Vodafone sleduje to, co dodavatel dělá nad rámec vyžadovaných aktivit. Mezi takové nadstandardní aktivity patří například zavedení účinného programu kontroly emisí skleníkových plynů, vnitřní předpisy týkající se beryllia (tj. jedna z nejtoxičtějších látek v elektronice), systému bezpečnosti a ochrany zdraví apod. Hodnocení se porovnává s průměrem a dodavatelé tak získávají srovnání s konkurencí a přehled o svých výsledcích.

 

Hodnocení sestavují specializované agentury podle 230 kritérií. Na proces hodnocení dohlíží společnost KPMG.

 

Podrobné informace o metodice hodnocení si můžete přečíst zde.

 

O2 se věnuje také problematice vlivu mobilních telefonů na okolí a ochraně životního prostředí. U telefonů sledují hodnotu SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství radiofrekvenčního záření absorbované lidským tělem při užívání mobilního telefonu. Hodnota SAR se vyjadřuje jako Watt na kilogram [W/kg]. Přičemž, parametr udávaný u mobilních přístrojů je měrný lokálně absorbovaný výkon [W/kg (10g)].

Skupina Telefónica postupně EKO rating zavádí ve všech svých světových pobočkách, takže zákazníci např. v UK při nákupu telefonu zákazníci ihned vidí, jak je telefon hodnocen např. https://shop.o2.co.uk/mobile_phone/pay_monthly/init/Nokia/Lumia_800. Společnost O2 počítá, že v budoucnu bude podobný EKO rating zaveden i v ČR.

 

Detaily EKO ratingu naleznete ZDE.

 

 

S přátelským pozdravem,

 

 

 

Zdroje: Českenoviny.cz, Vodafon.cz