Více času na podstatné

Ekonomické posouzení přínosů a nákladů při zavedení inteligentních měřicích systémů v elektroenergetice a plynárenství

03.09.2012 08:58

MPO vypracovalo materiál k zavedení inteligentních měřicích systémů v elektroenergetice a plynárenství. Směrnice Evropské unie o společných pravidlech pro trh s elektřinou a pro trh s plynem z roku 2009 předpokládají zavedení inteligentních měřicích systémů u spotřebitelů. Rozhodnutí členského státu o jejich zavedení může být podmíněno ekonomickým hodnocením. Za tímto účelem byly vypracovány materiály "Ekonomické posouzení všech dlouhodobých přínosů a nákladů pro trh a jednotlivé zákazníky při zavedení inteligentních měřicích systémů v elektroenergetice ČR" a "Ekonomické posouzení všech dlouhodobých přínosů a nákladů pro trh a jednotlivé zákazníky při zavedení inteligentních měřicích systémů v plynárenství ČR". Uvedené materiály byly ve stanoveném termínu předloženy Evropské komisi. Více ZDE.