Více času na podstatné

Elektrárna Dětmarovice bude mít unikátní technologii na snižování oxidů dusíku

02.06.2014 09:25

Novou technologii na další snižování oxidů dusíku začali budovat v elektrárně Dětmarovice tento měsíc. Jedná se o první zařízení svého druhu v České republice, přičemž investice se bude pohybovat okolo 400 milionů na oba bloky. Opatření spočívají v redukci oxidů dusíku při hoření pomocí vstřikování reagentu, který pomocí chemické reakce sníží množství oxidů.

„Limity vypouštěných pevných látek a oxidů síry platné od roku 2016 splňujeme už dávno, rekonstruovali jsme odlučovače pevných částic a vybudovali zařízení na odsíření spalin,“ říká Vlastimír Kontrik ředitel elektrárny Dětmarovice a vysvětluje: „do konce roku budeme splňovat i limity oxidů dusíku, tedy dříve než je nutné z hlediska legislativy. Prodloužíme tím provoz elektrárny za horizont roku 2025.“

„Opatření pro snižování oxidů dusíku jsou v podstatě dvojí,“ vysvětluje Karel Šponar výrobní ředitel elektrárny a pokračuje: „Primární opatření, které znamená zamezení vzniku oxidů přímo při hoření. Toho se dosáhne spalováním uhlí s co nejmenším množstvím spalovacího vzduchu. A právě tyto opatření jsme učinili již v devadesátých letech minulého století. Přísnější limity platné od roku 2016 si ovšem vyžádaly i sekundární opatření, které právě realizujeme. Sekundární opatření spočívají v redukci oxidů dusíku, které při hoření vznikly. Měli jsme na výběr ze dvou možností, buď vstřikovat reagent, který pomocí chemické reakce sníží množství oxidů, přímo do spalovací komory, nebo až za komorou, kde mají spaliny podstatně nižší teplotu. Vybrali jsme metodu vstřikování za komorou, je to sice investičně náročnější, protože musíme postavit katalyzátor, ovšem provozní náklady jsou následně řádově menší díky relativně velmi nízké spotřebě vstřikovaného činidla. Jeho zbytkový podíl v popílku je pak také velice nízký a popílek tak můžeme dále využívat jako stavební materiál. V České republice budeme s touto metodou první, ale ve světě se už využívá.“

Do konce srpna plánujeme osadit novou technologií výrobní blok s označení B3 a do konce listopadu pak výrobní blok B4. U každého bloku musíme postavit skříně katalyzátorů s obslužnými plošinami, nové spalinové kanály, které jednotlivé prvky propojí. Dále postavíme skladovací nádoby na redukční činidlo, kterým bude vodný roztok čpavku, zařízení na jeho stáčení a dopravu do skříně katalyzátoru. Oxidy dusíku se touto metodou omezí na méně než 200 miligramů na normální metr krychlový. Investice se pohybuje kolem 400 milionů na oba bloky.

 

Elektrárna Dětmarovice je svým instalovaným výkonem 800 MW největší klasickou elektrárnou na území Moravskoslezského kraje i v rámci celé Moravy. Spaluje černé uhlí, ze kterého vyrábí elektřinu a teplo. Ročně dokáže vyrobit okolo 2 500 000 MWh elektrické energie a více než 800 000 GJ tepla. Pro představu se jedná o spotřebu elektřiny okolo 100 000 domácností. Teplem pak zásobuje města Bohumín a Orlovou.