Více času na podstatné

Elektrárna Lipno slaví padesátiny ve skvělé kondici

17.12.2009 10:40

Vodní elektrárna Lipno slaví 50 let od zahájení výroby elektřiny a stále je ve vynikající kondici. Za dobu své existence vyrobila 7538 gigawathodin (GWh), což znamená, že by byla schopna po čtvrt století výhradně zásobovat elektřinou celé České Budějovice. "Elektrárna Lipno slouží jako čistý zdroj energie i jako pomocník při regulaci toku Vltavy. Vodní dílo tvoří od roku 1960 soustava dvou hrází, umělých vodních nádrží a dvou vodních elektráren Lipno I a Lipno II. Využití spádu 160 metrů jako zdroje elektrické energie je jen jednou z mnoha funkcí Lipna. Je garancí minimálního průtoku ve Vltavě pod Lipnem II a současně chrání před povodněmi. Vodní elektrárna Lipno I disponuje výkonem 60 MW, voda je přiváděna na 24 rozváděcích lopat dvou Francisových turbín. Obě jsou pevně spojené s generátorem, voda, která odevzdala svou energii, odtéká odpadním tunelem o délce 3,6 km do vyrovnávací nádrže Lipno II ve Vyšším Brodě. Přehradní hráz je 296 metrů dlouhá a 25 metrů vysoká, celá nádrž je rozlohou 4870 hektarů největším umělým jezerem v České republice. Má objem 309 miliónů krychlových metrů vody. Úkolem vodní elektrárny Lipno II je zejména vyrovnávání odtoku vody z elektrárny Lipno I. Jedná se o průtočnou vodní elektrárnu s jednou Kaplanovou turbínou a generátorem o výkonu 1,5 MW. Vodní nádrž má obsah 1,6 miliónu krychlových metrů a rozlohu 12,4 hektaru.