Více času na podstatné

Elektřina z malých vodních elektráren pohání desítky tisíc domácností

30.07.2012 13:20

Více než 140 milionů kWh dodaly v prvním pololetí do sítě vodní elektrárny provozované společností ČEZ Obnovitelné zdroje. Meziročně tak zvýšily výrobu o téměř 11 %. Pokud by se podařilo udržet dosavadní tempo produkce i po zbytek roku, pokryly by malé vodní elektrárny roční spotřebu více než 80 tisíc domácností.

Celkem 141,6 milionů kWh elektřiny dodaly v období od ledna do června 2012 do sítě vodní elektrárny provozované v rámci společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje (ČEZ OZ). Jde převážně o malé vodní elektrárny ve východních, západních a středních Čechách a na jižní Moravě. Objem produkce znamená téměř 11% nárůst oproti stejnému období loňského roku a současně i přiblížení rekordní úrovni 144 milionů kWh z prvního pololetí roku 2010.

„Dodávka současně představuje pokrytí spotřeby více než 80 tisíc domácností. Vedle nezbytné přízně počasí se na výrobě pozitivně projevuje také zvyšování výkonu u elektráren, které v posledních letech prošly programem modernizace,“ řekl Oldřich Kožušník, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje.

Premiantem mezi vodními zdroji ČEZ Obnovitelné zdroje byla v 1. pololetí letošního roku vodní elektrárna Střekov (řeka Labe; do sítě dodáno 52,8 milionů kWh) a malé vodní elektrárny Vydra (Vydra; 18,7 milionů kWh), Práčov (Chrudimka; 8,9 milionů kWh) a Obříství (Labe; 7,6 milionů kWh). Nejsilnějšími měsíci v dosavadním průběhu roku 2012 jsou zatím z hlediska dodávky ve vodních elektrárnách ČEZ Obnovitelné zdroje březen (do sítě dodáno 29,2 milionu kWh) a duben (27,8 milionu kWh), nejslabším měsícem naopak červen (15,7 milionů kWh).

„Také letos jsme pokročili v programu modernizace a zvyšování efektivity našich elektráren, který by měl umožnit zvýšení hodnoty zpracovávaného hydropotenciálu. Dokončena byla kompletní modernizace malé vodní elektrárny v Pardubicích, kde došlo k usazení nového generátoru a blok rozvaděče turbíny,“připomněl Libor Kičmer, ředitel úseku elektráren ČEZ OZ.

 

Zdroj: ČEZ