Více času na podstatné

Eltma vyhlašuje veřejnou soutěž na zpracovatelské služby

02.08.2018 09:30

Nezisková společnost Eltma vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na dodávky souvisejících zpracovatelských služeb: nájemní služby - pronájem kontejnerů pro shromažďování pneumatik na vybraných sběrných místech (možno částečně nahradit dopravní technikou vybavenou hydraulickou rukou k nakládání pneumatik); dopravní služby – vyvážení pneumatik ze sběrných míst; a zpracovatelské služby - využití odebraných pneumatik (opětovné, materiálové nebo energetické využití). Více informací a podmínky výběrového řízení najdete zde: https://www.eltma.cz/sberna-mista