Více času na podstatné

Emise oxidu dusíku se v Kladně sníží na polovinu

23.07.2013 08:11

Kladno thermal power stationKontrakt v hodnotě přes sto milionů korun, který podepsaly brněnská společnost Alstom a Alpiq Generation (CZ), přinese Kladensku výrazné snížení ekologické zátěže. Díky modernizaci elektrárny, kterou v Kladně provozuje společnost Alpiq Generation (CZ), klesnou emise oxidů dusíku až o polovinu oproti nynějšímu stavu. Stávající fluidní kotle projdou v roce 2014 rekonstrukcí, která je první svého druhu v naší zemi. Pro obě společnosti jde o pokračování více než patnáctileté úspěšné spolupráce.

Ekologizace fluidního kotle je zatím v České republice zcela ojedinělá, ačkoli nikoli poslední. Od roku 2016 vejde v platnost směrnice EU, která uloží všem zdrojům s instalovaným výkonem nad 50MW snížit emise oxidů dusíku na hodnotu pod 200mg/Nm3. Dodavatel energií ve Středočeském a Zlínském regionu, Alpiq Generation (CZ), tak za pomoci technologií Alstom o rok uspíší zavedení standardů. Ovzduší se zlepší ihned po dokončení rekonstrukce kotlů.

„Společnost Alstom nabízí širokou škálu ověřených technologií na snížení emisí pevných částic, oxidů síry a oxidů dusíku.  V České republice se zatím rekonstruovaly zejména kotle práškové. Rekonstrukce jedné z největších elektráren v zemi vybavené fluidními kotli je proto projektem výjimečným nejen pro nás, ale i pro celé odvětví. Renovací pokračujeme  v dlouholetém úspěšném partnerství s Alpiq Generation, kterému jsme před 15 lety zmíněné kotle dodali a po celou dobu provozu poskytovali odborný servis“ říká o projektu Petr Brzezina, prezident společnosti Alstom pro Českou republiku a Slovensko.

Kladno je díky své poloze často postiženo inverzí, která s sebou nese zvýšenou hladinu spalin v ovzduší. Cílem modernizace je tedy nejen naplnit budoucí limity, ale také odlehčit Kladensku, zvláště v exponovaném období na přelomu podzimu a zimy. „Nainstalováním moderní technologie společnosti Alstom se nám podaří snížit emise oxidů dusíku, vypouštěné do ovzduší, zhruba o 50 procent oproti stávajícímu stavu. Tato investice je plně v souladu s naší strategií společensky odpovědného chování a na její realizaci se spolupodílí Státní fond životního prostředí, a to do výše 40 % investičních nákladů,“ vysvětluje Milan Prajzler, generální ředitel AGCZ. Po modernizaci bude teplárna v Kladně produkovat emise dokonce ještě nižší, než jaké ukládá nová směrnice.

Pro Alstom je Kladno dalším projektem vedoucím k ekologizaci energetických zdrojů. Již v roce 2011 Alstom úspěšně provedl úpravu spalování na kotli K22 v Elektrárně Prunéřov II, díky které došlo k výraznému snížení emisí oxidů dusíku na polovinu průměrné roční hodnoty a výrazně pod hodnoty požadované platnou normou. Díky této úpravě je kotel připraven pro splnění nových emisních limitů oxidů dusíku po roce 2016 po dodatečné instalaci sekundárních opatření.

V souladu s novou směrnicí EU je společnost Alstom připravena realizovat zakázky na snižování ekologické zátěže jak v ČR, tak i v zahraničí.