Více času na podstatné

Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory

04.07.2012 12:48

Nové číslo 3/12 Informačního zpravodaje MŽP EKOVIS přináší extrakt ze závěrečné zprávy k projektu SP/1a2/116/07 "Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory". projekt se realizoval v letech 2007 až 2010. Základním cílem projektu bylo vypracování návrhu obecných emisních faktorů pro spalování tuhých paliv v domácnostech ČR.

Výsledky experimentů ukázaly na dominantní vliv typu spalovacího zařízení na produkci znečišťujících látek. Spalování ve starších typech spalovacích zařízení je výrazně horší než u modernějších typů. Podle odhadu více jak 50 % používaných spalovacích zařízení je založeno na prohořívacím způsobu spalování, který představuje tu nejjednodušší konstrukci. Tato zařízení jsou tak rozšířená, protože jsou nejlevnější a podle uživatelských zvyklostí (při nerespektování doporučení výrobce) v nich shoří vše.

Modernizace používaných spalovacích zařízení používaných v ČR pro vytápění domácností na základě spalování tuhých paliv představuje značný potenciál pro snížení emisí znečišťujících látek. Dotační programy jako Zelená úsporám mohou dobře motivovat uživatele ke koupi nových zařízení. Je na škodu, že tento dotační program není určen také pro moderní spalovací zařízení spalující uhlí, protože je zřejmé, že dobře spálené uhlí je o hodně lepší než špatně spálené dřevo (např. nejmenší produkce CO byla sledována při spalování hnědého uhlí na zplyňovacím kotli, emise SO2 představují samostatnou kapitolu). Je samozřejmě otázkou, jak bez kontrol u samotného uživatele bude vypadat vlastní realizace instalace nového zařízení, a hlavně poté běžný provoz. Také provoz moderního spalovacího zařízení může být zásahem obsluhy velmi negativně ovlivněn.

V rámci řešení projektu byly zřízeny webové stránky https://emisnifaktory.zuova.cz/. Na těchto stránkách jsou základní informace o projektu včetně seznamu uveřejněných publikací.

 
Informační zpravodaj EKOVIS č.3/2012 ke stažení ZDE.