Více času na podstatné

Emise skleníkových plynů v Evropě poklesly o 2,5 %

30.10.2012 07:41

Emise skleníkových plynů v Evropské unii poklesly v roce 2011 o 2,5 %, pokles emisí provázel mírný růst ekonomiky o 1,5 %. Téměř všechny evropské státy, stejně jako Evropská unie jako celek, plní stanovené cíle Kjótského protokolu.

Protože první kontrolní období přibližně za dva měsíce končí, právě vydaná zpráva Evropské agentury pro životní prostředí je věnována předběžné inventuře emisí skleníkových plynů v EU za rok 2011. Zpráva je též významným podkladem pro publikaci EEA, která se zabývá plněním závazků Kjótského protokolu zeměmi EU.

Za hlavní příčinu pozitivního vývoje emisí je považována mírná zima ve většině zemí EU a tím i nižší spotřeba energie na vytápění domácností. Vliv měl rovněž pokračující růst spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Nejvyšších relativních poklesů emisí bylo dosaženo v zemích, které mají menší podíly na celkových evropských emisích. Jedná se o Kypr, kde emise poklesly v roce 2011 o 11 % a dále Belgii, Finsko a Dánsko s meziročním poklesem emisí o 8 %. Největší absolutní redukci emisí v roce 2011 dosáhlo Spojené království (o 36 Mt CO2 ekv., tj. o 6 %), Francie (24 Mt, 5 %) a Německo (17 Mt, 2 %). Některé státy však produkci emisí zvýšily (Bulharsko o 11 %, Lotyšsko o 3 % a další).

Konsolidovaná inventura emisí skleníkových plynů v EU za rok 2011 bude k dispozici v polovině roku 2013. Podrobnější informace k problematice emisí skleníkových plynů a změně klimatu jsou k dispozici na datovém centru EEA, případně na webových stránkách EEA v sekci „Publications“.

 

Zdroj: CENIA