Více času na podstatné

Emise znečišťujících látek elektráren ČEZ meziročně klesly

01.04.2014 14:59

Emise znečišťujících látek produkovaných elektrárnami ČEZ v meziročním srovnání klesaly. Oproti roku 2012 ubylo jak tuhých znečišťujících látek, tak i oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Uvádí to Zpráva o plnění společného prohlášení Ministerstva životního prostředí a společnosti ČEZ. Hlavním cílem této společné dohody bylo dosáhnout snížení emisí z energetických zdrojů společnosti ČEZ nad rámec tehdy platné legislativy a řada dalších závazků na obou stranách v oblasti obnovitelných zdrojů energie, podpory vzdělávání či inovací.

Tuhých znečišťujících látek meziročně ubylo o 33 %, u oxidu siřičitého dosáhl ČEZ poklesu o 25% a oxidů dusíku v loňském roce vyprodukovaly zdroje ČEZ méně o necelou polovinu.

Zpráva o plnění společného prohlášení se pravidelně zveřejňuje ke konci března na základě „Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ a MŽP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu“, ze dne 9. listopadu 2010. Hlavním cílem společné dohody bylo dosáhnout snížení emisí z energetických zdrojů společnosti ČEZ nad rámec tehdy platné legislativy a řada dalších závazků na obou stranách v oblasti obnovitelných zdrojů energie, podpory vzdělávání či inovací.

 

Skutečné hodnoty emisí znečišťujících látek za rok 2012 a 2013 a dohodnuté maximální emise pro rok 2013:

 

Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ a MŽP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu

Ministerstvo životního prostředí vyjednalo v rámci Prohlášení o strategické součinnosti, které není nijak časově omezeno, významné snížení emisí tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku, oxidu siřičitého do roku 2020 na hodnoty nižší, než přikazuje jak stávající tak i připravovaná legislativa. Stejně tak dojde k významnému snížení vypouštění oxidu uhličitého. Toto snížení bude dosaženo přímo na elektrárnách provozovaných ČEZ na území České republiky.

Prohlášení dále definuje spolupráci MŽP a ČEZ v oblasti vzdělávání, výchovy a osvěty k udržitelnému rozvoji. Dokument rovněž postihuje spolupráci obou subjektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor, stejně tak spolupráci při tvorbě velmi důležité strategie spoluspalování biomasy.

Dle Prohlášení bude ČEZ pravidelně informovat Ministerstvo životního prostředí o skladbě portfolia elektráren, o předpokládaném plnění emisních stropů na daný kalendářní rok a o zásadních změnách ve vnějších podmínkách při provozování elektráren včetně jejich dopadů na plnění prohlášení.

 

Zdroj: MŽP