Více času na podstatné

Energetická koncepce ČR a úloha zemního plynu v jejím naplňování

21.09.2011 07:35

Dne 19. září 2011 proběhlo ve Velkém sále paláce Žofín 120. Žofínské fórum na téma: Energetická koncepce ČR a úloha zemního plynu v jejím naplňování

Ústředním tématem 120. žofínského fóra byla diskuse předních odborníků o perspektivách zemního plynu ve střednědobém i dlouhodobém horizontu a nových možnostech v jeho využití, posouzení výhodnosti a rizik využívání uhlí a perspektiva dalšího využití plynu. Přizvaní odborníci diskutovali mimo jiné o perspektivě teplárenství, zejména o potřebě nastavení dlouhodobě platného legislativního rámce, včetně daňové a dotační politiky a emisních limitů.

Zásadní pro perspektivu teplárenství, ale i pro stát, pokud se chce vyhnout velkým problémům, je nastavení dlouhodobě platného legislativního rámce, včetně daňové a dotační politiky a emisních limitů. S tím úzce souvisí i úkol ministra průmyslu a obchodu předložit vládě do konce roku návrh aktualizace Státní energetické koncepce, která bude v souladu s programovým prohlášením vlády. Klíčovým bodem této koncepce je řešení problematiky teplárenství, které se potýká s klesajícími dodávkami uhlí.

O zkušenosti, které s touto problematikou mají v zahraničí, se přijeli podělit  prezident Plynárenského technologického institutu USA p. David C. Carroll a Jean Schweitzer, manažer mezinárodních projektů, který zastupoval Dánský plynárenský technologický institut. Podle nedávné zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA) překročí v roce 2025 celosvětová spotřeba zemního plynu podíl spotřeby uhlí. Přední světoví odborníci dokonce hovoří o nástupu zlaté éry plynu. Zpráva mezinárodní energetické agentury přichází v době, kdy se právě v České republice vedou debaty, jak nahradit tenčící se zásoby hnědého uhlí.

V rámci 120. Žofínského fóra vystoupila celá řada hostů v čele s ministrem průmyslu a obchodu ČR panem Martinem Kocourkem. Jak uvedl ve svém vystoupení, MPO vyhodnotí několik scénářů předpokládaného vývoje energetiky především z pohledu dopadu na HDP a vlivu na konkurenceschopnost. Tzv. „scénáře budoucnosti“ počítají i s podrobnou strategií do roku 2040 a strategickou vizí do roku 2060. Se zájmem se setkalo i vystoupení prezidenta Českého plynárenského svazu, České plynárenské unie a dalších vystupujících odborníků.

 

Přehled hlavní vystoupení:

Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu
Miloš Kebrdle, generální sekretář ČPS
David.C. Carroll, president a CEO, Plynárenský technologický institut, USA
Jean Schweitzer, manager mezinárodních projektů, Dánský plynárenský technologický institut
Oldřich Petržilka, prezident ČPU
Tomáš Varcop, člen představenstva RWE Transgas, a.s.

 

Prezentace ke stažení:

Prezentace Martina Kocourka, ministra průmyslu a obchodu
Prezentace Miloše Kebrdleho, generálního sekretáře ČPS
Prezentace Davida C. Carrolla, presidenta a CEO, Plynárenského technologického institutu, USA
Prezentace Jeana Schweitzera, managera mezinárodních projektů, Dánského plynárenského technologického institutu
Prezentace Oldřicha Petržilky, prezidenta ČPU
Prezentace Tomáše Varcopa, člena představenstva RWE Transgas, a.s.

 

Zdroj a další informace: https://www.zofin.cz/cs/zofinska-fora/archiv/120-zofinske-forum/