Více času na podstatné

Energetické aktuality

20.04.2010 08:24

EU už zná cestu k prosazení obnovitelných zdrojů

Podle zatím nejambicióznější studie Roadmap 2050 zaměřené na rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE), kterou vypracovala European Climate Foundation (ECF), může Evropa bez nárůstu cen elektřiny čerpat v roce 2050 80 % energie z obnovitelných zdrojů. Cena elektřiny by v roce 2050 neměla být vyšší, než pokud bychom do OZE neinvestovali vůbec a drželi se jádra a fosilních paliv. V dalších 40 letech se totiž bude muset investovat nejen do nových OZE, ale také do záložních kapacit (vítr nefouká vždy, slunce v noci nesvítí) a především do nových elektrizačních sítí. Za 80% podíl OZE budeme muset připlatit 30 až 50 miliard eur ročně, tvrdí studie. Pokud k tomu připočítáme ještě investice do energetické účinnosti, nových řešení v dopravě a vývoje dalších inovativních technologií, dostaneme se na dodatečné náklady ve výši dvou až tří bilionů eur během příštích 40 let. Co nám to dá? Zbavíme se závislosti na fosilních palivech, což Evropské unii přinese výrazné posílení energetické bezpečnosti. Díky přechodu k OZE, zvýšení energetické účinnosti a úsporám se celkové náklady na energii v ekonomice sníží o 20 až 30 %, predikují experti. Dalším benefitem má být až půl milionu nových pracovních míst jen do roku 2020.

Nová studie ECF

Komisař pro energetiku Günther Oettinger ocenil vznik nové studie ECF jako "materiál, který Komise určitě použije při vytváření vlastní zprávy" o přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Ta má spatřit světlo světa pravděpodobně na začátku roku 2011 poté, co Komise ukončí veřejnou konzultaci k této problematice (začne letos v červnu). Legislativní balíček týkající se rozvoje unijní elektrizační soustavy má evropská exekutiva představit v listopadu tohoto roku.
Zpráva ECF si vysloužila pochvalu i od ekologů, kteří ale litují, že více nerozpracovává možný přechod k ekonomice 100% závislé na OZE. "Tato varianta by pro Evropu byla nejvýhodnější z hlediska poměru přínosů a nákladů i z hlediska udržitelnosti. A pozice české politické reprezentace? Dvě největší partaje: ČSSD a ODS podporují Ministerstvo průmyslu a obchodu, které ve Státní energetické koncepci počítá s tím, že se OZE budou podílet na českém energetickém mixu v roce 2050 pouze 15 %, zatímco uhlí 20 % a jádro 25 %.

Firma začala bourat haly na výstavišti
Společnost Terinvest, které patří tři haly na letňanském výstavišti, je začala v pátek 16. dubna ve 12 hodin bourat. Zavřena bude i čtvrtá ze sedmi hal, té je Terinvest spoluvlastníkem. Společnost tvrdí, že jde o dočasné stavby, které na pozemcích nesmějí stát a musí být zbourány. Do konce roku se tu ještě před demolicí uskuteční dvě výstavy.

Piloti řekli ne elektrárně. Chtějí na Božím Daru létat
Piloti ze středních Čech šli demonstrovat před Rathův úřad. Žádají po hejtmanovi, aby zabránil stavbě sluneční elektrárny. Boží Dar u Milovic se 150 hektary je podle nich ideální místo pro hlučné sporty. "Uvědomte si, že fotovoltaická elektrárna nic nepřináší," prohlásil šéf klubu zastupitelů za ODS Ladislav Kutík. Zástupci ODS poukazovali na to, že solární panely v kraji zůstanou jako toxický odpad. A tuší, že kvůli elektrárně přijdou v nejbližších měsících o pronajaté hangáry s letadly v oblasti Božího Daru.

 

Letadlo pohánělo jen slunce.
První zkušební let na západě Švýcarska absolvovalo dosud nejpokročilejší letadlo na sluneční pohon.
Prototyp stroje, který má zvládnout oblet zeměkoule, odstartoval z letiště Payerne, kde také po 87 minutách ve vzduchu hladce přistál.
Let byl jedinečný také tím, že stroj je schopen letu mi v noci. Majitel Bertrand Piccard a konstruktér André Borschberg v tomto letadle chtějí v roce 2012 obletět zeměkouli. Let by měl trvat 20 dnů.

 

Moravské střešní soláry

Společnost CTP Invest letos investuje zhruba až 34,5 milionu eur (asi 860 milionů korun) do vybudování solárních panelů na střechách budov ve svých průmyslových parcích, zejména na jižní Moravě. První fáze by měla být hotova do 1. června. V ní budou solární panely umístěny na střechy objektu v brownfieldu bývalého areálu Škrobáren v Brně, na halách v průmyslové zóně CT Park Brno na Černovické terase, v CTParku ve Šlapanicích u Brna a v Jihlavě.

Malé vodní elektrárny na východě Čech zvyšují výrobu
Malé vodní elektrárny společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje dodaly loni do sítě ve východních Čechách celkem 60,4 milionu kWh ekologické elektrické energie. Jedná se o 8 malých vodních elektráren - Hradec Králové, Les Království, Pardubice, Pastviny, Práčov, Předměřice, Přelouč a Spálov. Jejich celková výroba 60,4 milionu kWh by pokryla celoroční spotřebu 17 250 domácností. Tato výroba je o 1,74 procenta vyšší než v roce 2008.
"To je téměř třetina z celkové výroby této společnosti v roce 2009, která ve svých elektrárnách v celé České republice vyrobila pomocí obnovitelných zdrojů celkem 213,9 milionu kWh," uvedl Jiří Kosina, mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy.

 

Ekologická veřejná doprava v ČR roste
FOTO AUTOBUS Za rok 2009 bylo v ČR registrováno celkem 239 nových městských autobusů, z čehož 12,6 % (celkem 30 autobusů) bylo registrováno na pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Celkem ve městech a obcích ČR jezdí už 264 plynových autobusů, v Evropě jich jezdí 58 900. V ČR jsou schváleny pro provoz CNG autobusy 6 výrobců (Irisbus Iveco, Mercedes-Benz, SOR, TEDOM, Karosa a Solaris). Podle údajů NGVA je v Evropě již registrováno více než 1,1 milionu CNG vozidel (celková spotřeba 413 mil. m3 stlačeného zemního plynu ročně), ve světě jich je už 11,1 milionů.

 

Nové enzymy srážejí cenu produkce biopaliv na úroveň ropy
Nucená produkce biopaliv vyvolala ve světě spíše víc problémů, než užitku, protože na výrobu jednoho litru se často spotřebovalo stejné množství ropy. Bez dotací byla biopaliva neefektivní. Nyní Dánové vyvinuli nové enzymy, které cenu produkce biopaliv dostávají na cenu produkce ropy - dva dolary na galon (10 Kč za litr).
Dokonce hned dvě společnosti podle serveru Popular Science nezávisle na sobě oznámily, že mají k dispozici enzymy, které zlevní výrobu biopaliv z celulózy. Přestože obě firmy zatím podrobnosti tají, podle odborníků takové oznámení znamená, že je na obzoru velký posun na trhu s ethanolem.
Potvrzení efektivní produkce biopaliv by navíc pomohlo odlehčit i trhu s ropou, který zažil před více než rokem rychlý růst cen a i v současnosti se udržuje cena ropy na trojnásobné ceně oproti 90. letům.

 

Sítě obnovitelnou energii zvládnou

Leckdo začíná věřit tomu, že obnovitelná energie v množství větším než mizivém ohrozí stabilitu elektrárenské sítě, přivede nás na mizinu a ještě ke všemu zamoří krajinu.
Takže začněme srovnávat. Podle oficiální statistiky Energetického regulačního úřadu vyrobila ČR v roce 2009 celkem 82 TWh (terrawatthodin, tedy 82 miliard kilowatthodin) elektřiny. Solární elektrárny z toho dodaly 0,09 TWh, tedy 0,1 %. Podle odhadů téže instituce by se instalovaný výkon fotovoltaiky mohl v příštích letech zvýšit na pětinásobek, protože zhruba takovou kapacitu přípojek poskytly distribuční společnosti potenciálním investorům. I kdyby se zázrakem realizovaly všechny tyto projekty, podíl solární elektřiny by se pak pohyboval řádově kolem jednoho procenta.